شماره حساب ها

گروه طراحی قالب و سایت وردپرس sohrabwp

 

لیست شماره حساب ها
نام بانک شماره حساب شماره کارت
ملت ۶۱۰۴ ۳۳۷۹ ۲۷۳۲ ۶۹۷۳
۶۱۰۴ – ۳۳۷۹ – ۲۷۳۲ – ۶۹۷۳
صادرات (سپهر) xxxx xxxx
سامان xxxx xxxx
ملی (سیبا) xxxx xxxx
پارسیان xxxx xxxx
پاسارگاد xxxx xxxx
اقتصاد نوین xxxx xxxx
سرمایه xxxx xxxx
شناسه شبا حساب متمرکز xxxx

 

کلیه حساب های فوق به نام صادق سهراب زاده می باشند .

  • sohrabwp
  • 121
  • ۰۱ تیر ۹۷